Publicitat en busos

El suport més dinàmic, les seves campanyes es mouen cobrint tant centres urbans com a nous barris i zones urbanitzades.

Ofereixen el major nombre d'impactes publicitaris al millor cost.

Som exclusivistes d'aquest mitjà a la nostra zona.

La nostra xarxa ofereix cobertura en els nuclis més poblats, Mataró, el Masnou, les zones turístiques de Calella, Pineda de Mar, unint a més les ciutats de Mataró i Granollers i de Mataró-Argentona amb unes línies interurbanes amb gran recorregut urbà.